Checklista fusionsplan ej helägt DB 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma en fusionsplan för aktiebolag vid fusion genom absorption av annat än helägt dotterbolag.

Vid fusion går ett bolag upp i ett annat (absorption) eller så går två bolag upp i ett tredje nystartat bolag (kombination). Det övertagande bolaget övertar alla tillgångar och skulder och de övertagna (fusionerade) bolagen upplöses utan likvidation.

Styrelserna i bolagen måste upprätta och underteckna en fusionsplan samt få den granskad av bolagens revisorer. Denna checklista från DokuMera hjälper dig att upprätta en sådan fusionsplan. När denna har upprättats ska styrelserna ansöka om tillstånd hos Bolagsverket att verkställa fusionsplanen.

Specifikation

  • Checklista fusionsplan ej helägt DB 2024
  • 1275
  • 1,26
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider