Checklista - gemensamt personuppgiftsansvar 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig avgöra om du omfattas av reglerna om gemensamt personuppgiftsansvar.

Enligt dataskyddsförordningen gäller att om två eller fler personuppgiftsansvariga gemensamt fastställer ändamålen med och medlen för behandlingen ska de vara gemensamt personuppgiftsansvariga. Detta innebär att du inledningsvis måste ta reda på om du tillsammans med annan gemensamt bestämmer hur personuppgifter ska behandlas. Om du kommer fram till att vissa personuppgifter behandlas gemensamt med annan personuppgiftsansvarig behöver ni tillsammans fastställa vem av er som ska vara skyldig att fullgöra de olika skyldigheterna i dataskyddsförordningen.

Med den här checklistan får du hjälp att ta reda på om du behandlar personuppgifter gemensamt med annan samt vad du behöver tänka på om så är fallet.

Specifikation

  • Checklista - gemensamt personuppgiftsansvar 2024
  • 4856
  • 1,17
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider