Checklista generationsskifte och ägarskifte 2024

Denna mall från DokuMera är till för dig som planerar ett generationsskifte i ditt företag.

Ett generationsskifte innebär att föräldrar överlåter sin näringsverksamhet till sina barn för fortsatt drift. Det sker i regel genom arv, testamente, gåva eller försäljning. Beroende på hur generationsskiftet genomförs kan positiva skatteeffekter uppnås.

DokuMeras checklista hjälper dig att planera generationsskiftet. Efter denna genomgång kommer du att vara väl förberedd inför vidare diskussioner med specialister inom generationsskifte. Checklistan fungerar därför som en bra grund för en noggrann analys av vilka möjligheter som står till buds i just din situation.

Specifikation

  • Checklista generationsskifte och ägarskifte 2024
  • 1391
  • 1,26
  • 4
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider