Checklista genomgång av investerare 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig på ett strukturerat sätt genom arbetet med att göra en genomgång av potentiella investerare i ett företag, i syfte att minska ett framtida förväntningsgap mellan nuvarande ägare och nya investerare.

När en investerare ska väljas är det flera olika faktorer som måste vägas in. Denna mall består av en checklista med punkter som bör behandlas inför ett val av en ny investerare. Punkter som tas upp i checklistan är bl.a. att jämföra kapitalbehov med investeringsnivå, utreda avsiktsförklaringar, utforska nätverk m.m.

Specifikation

  • Checklista genomgång av investerare 2024
  • 742
  • 1,26
  • 3
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider