Checklista handelsbolagsavtal 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig genom arbetet med att upprätta ett handelsbolagsavtal, ofta även kallat kompanjonavtal, mellan ägarna i ett handelsbolag.

Denna checklista hjälper dig att reglera det mest centrala innehållet i ett handelsbolagsavtal. Det är bland annat fråga om att klargöra ändamålet med bolagets verksamhet, parternas insatser, den löpande förvaltningen och vad som ska gälla vid byte av bolagsman. Lagstiftningen är inte så detaljerad och kan därför inte alltid ge besked om vad som ska gälla för det fall en tvist uppstår. Det är därför viktigt att reglera dessa frågor i samband med bolagsbildningen.

Med DokuMeras checklista säkerställer du att handelsbolagsavtalet reglerar de mest centrala frågeställningarna som gäller bolagsmännens rättigheter, skyldigheter och övriga mellanhavanden.

Specifikation

  • Checklista handelsbolagsavtal 2024
  • 1043
  • 1,27
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider