Checklista – Hantering av kemikalier på arbetsplatsen 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som arbetsgivare att efterleva de regler som finns gällande kemikalier på arbetsplatsen.

Som arbetsgivare ska du enligt arbetsmiljölagen vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall. En utgångspunkt ska därvid vara att allt sådant som kan leda till ohälsa eller olycksfall ska ändras eller ersättas så att risken för ohälsa eller olycksfall undanröjs.

I den här checklistan kan du läsa mer om dina skyldigheter att förebygga kemiska risker på arbetsplatsen. Tänk på att arbetsmiljölagens generella regler ska tillämpas parallellt med de regler som beskrivs här nedan. Mer detaljerade regler om hur kemiska risker på arbetsplatsen ska hanteras finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Endast de allra mest centrala reglerna beskrivs i denna checklista.

Specifikation

  • Checklista – Hantering av kemikalier på arbetsplatsen 2024
  • 4969
  • 1,17
  • 7
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider