Checklista hantering av patientjournaler 2024

Denna mall från DokuMera ger dig vägledning om vad du behöver tänka på vid hantering av patientjournaler.

I syfte att nå en hög patientsäkerhet är det av stor vikt att de åtgärder som utförs inom vården dokumenteras. Därför ska en patientjournal ska föras för varje patient. Syftet med att föra en patientjournal är främst att bidra till en god och säker vård av patienten.

En patientjournal som upprättas i enlighet med gällande regelverk ökar också tryggheten för de anställda på så sätt att risken för missförstånd minskar för det fall vården ifrågasätts eller ansvaret övertas av annan vårdgivare.

Det finns mycket att tänka på vad gäller hantering av patientjournaler. Det kan vara fråga om hur den ska utformas, vilken information som ska finnas med, vilka som ska ha tillgång till den samt hur den ska bevaras. Med hjälp av denna checklista får du en bättre överblick över de skyldigheter du har gällande hanteringen av patientjournaler. Tänk på att det kan finnas ytterligare aspekter att beakta i verksamheten än dem som framgår av checklistan. Mallen fungerar därför som en utgångspunkt för vad du behöver tänka på.

Specifikation

  • Checklista hantering av patientjournaler 2024
  • 4803
  • 1,19
  • 5
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider