Checklista hotbildsanalys 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta och genomföra en hotbildsanalys. En sådan analys genomförs i tre steg: informationsinsamling, sammanställning och identifiering.

Genom att använda sig av en hotbildsanalys som ett underlag till företagets övergripande informationssäkerhetsarbete kan företagets resurser användas mer effektivt och lönsamt. En upprättad hotbildsanalys är ett verktyg som kan hjälpa ditt företag att förebygga, förhindra eller utreda befintliga eller uppkomna säkerhetshot mot företagets verksamhet. Varje företag, oavsett storlek, bör genomföra en årlig analys i vilken företagets övergripande hotbild dokumenteras för att sedan presenteras till ledningen.

Specifikation

  • Checklista hotbildsanalys 2024
  • 3228
  • 1,24
  • 5
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider