Checklista incidenthantering informationssäkerhet 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att registrera, kostnadssätta och analysera inträffade incidenter i ditt företag genom en så kallad incidentdatabas.

En incidentdatabas är en avsedd lagringsplats där företagets samtliga incidenter registreras, kvantifieras och kostnadssätts på ett organiserat sätt. Den utgör ett viktigt verktyg för varje företag som önskar minska antalet inträffade incidenter och få en kostnadsbild över samtliga incidenter som årligen inträffar på företaget.

Incidentdatabasen kan användas för att analysera inträffade händelser och på så sätt få den information som behövs för att kunna sätta in relevanta åtgärder genom exempelvis åtgärdsplaner, säkerhetsinvesteringar eller utbildning. Genom en incidentdatabas kan varje företag påverka de totala kostnaderna för inträffade incidenter och öka lönsamheten och effektivisera säkerhetsarbetet.

Specifikation

  • Checklista incidenthantering informationssäkerhet 2024
  • 3220
  • 1,24
  • 4
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider