Checklista incidenthantering vid cyberattack 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig med incidenthantering när företaget har drabbats av en cyberattack.

Incidenthantering är en organiserad strategi för att hantera efterdyningarna av en säkerhetsöverträdelse eller cyberattack, även känd som en IT-incident, datorincident eller säkerhetsincident. Målet är att hantera situationen på ett sätt som begränsar skadorna och minskar återställningstiden och kostnaderna. Incidenthantering är en del av företagets resiliensarbete, dvs. förmågan att återgå till ett utgångsläge efter en yttre eller inre påverkan.

Specifikation

  • Checklista incidenthantering vid cyberattack 2024
  • 5164
  • 1,15
  • 4
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider