Checklista inför uppsägningssamtal 2024

Denna checklista från DokuMera hjälper dig inför ett uppsägningssamtal på grund av arbetsbrist.

Denna checklista beskriver förberedelserna inför en uppsägning och syftar till att ge chefer och andra arbetsledare med personalansvar en orientering bland de viktiga delarna som måste beaktas vid denna typ av uppsägning.

Uppsägning vid arbetsbrist regleras i flera lagar och misstag vad gäller efterlevandet av lagarna kan i vissa fall kosta företaget åtskilligt och samtidigt ta mycket tid i anspråk. Genom att ta hjälp av checklistan skapar du en grund för att vidta åtgärder för att förebygga sådana problem. Checklistan hjälper dig även att effektivisera ditt arbete genom att förbereda och ta kontroll över planeringen av samtalet.

DokuMera har även en checklista som hjälper dig att genomföra uppsägningssamtalet, se mallen Checklista uppsägningssamtal med id 4297.

Specifikation

  • Checklista inför uppsägningssamtal 2024
  • 4296
  • 1,24
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider