Checklista information katastrof traumatisk incident 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att genomföra en CMB när en större katastrof, exempelvis en storskada har inträffat på ditt företag. CMB utgör en förkortning av det engelska uttrycket ”Crisis Management Briefing”. Detta kan översättas på svenska till ”krishanteringsinformation”. Dokumeramallen visar de olika uppgifter som ska genomföras under en sådan genomgång och den tid som varje punkt ska genomföras på. Vid en större katastrof har företaget inte någon kunskap om hela händelseförloppet. Det finns inte en klar bild över vad som har hänt då storskadan, stormen eller elavbrottet kan komma att pågå under en längre tid.

Av samtliga krisinterventionstekniker utgör denna den mest användbara. Detta beror på att den kan upprepas när som helst. Den kan genomföras av företagets krisstödsorganisation tillsammans med representanter från företagets ledning och externa specialister.

Specifikation

  • Checklista information katastrof traumatisk incident 2024
  • 3261
  • 1,24
  • 7
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider