Checklista introduktion nyanställd 2024

Denna mall från DokuMera, i form av en checklista, hjälper dig som personalansvarig genom arbetet med att introducera en ny medarbetare i företaget.

Nya medarbetare måste alltid introduceras i sitt nya arbete då arbetsmiljölagen stadgar att ”Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden, under vilka arbetet bedrivs.” Dessutom underlättar ordentligt genomförda introduktioner övergången till ett nytt arbete och en ny miljö för den nya medarbetaren samt skapar förutsättningar för kontinuitet i arbetsuppgifterna.

Denna checklista hjälper dig bl.a. med tidsplan, ansvarsfördelning och uppföljning av introduktionen.

Specifikation

  • Checklista introduktion nyanställd 2024
  • 2117
  • 1,25
  • 4
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider