Checklista kamerabevakning och tillstånd 2024

Denna checklista från DokuMera hjälper dig att ta ställning till om du behöver ansöka om tillstånd för din kamerabevakning.

Enligt kamerabevakningslagen finns det inget generellt krav på tillstånd eller anmälan för att få kamerabevaka. Trots detta kommer tillstånd att krävas för vissa verksamheter, främst för statliga och kommunala myndigheter. I vissa fall kommer även privaträttsliga subjekt att omfattas av tillståndskravet. I den här checklistan kan du läsa mer om vilka som omfattas av kamerabevakningslagen, vilka som behöver ansöka om tillstånd och vilka undantag som finns från lagen.

Observera att innehållet i denna checklista endast behandlar kamerabevakningslagens regler om tillstånd. Det kan finnas även andra krav att ta hänsyn till, såsom reglerna i dataskyddsförordningen. Ta del av DokuMeras övriga mallar om kamerabevakning och dataskyddsförordningen så att du inte missar något krav.

Specifikation

  • Checklista kamerabevakning och tillstånd 2024
  • 4810
  • 1,20
  • 4
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider