Checklista kamerabevakning på arbetsplatsen 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som arbetsgivare att efterleva de krav som gäller vid kamerabevakning på arbetsplatser.

Om du som arbetsgivare överväger att kamerabevaka din arbetsplats behöver du bland annat ta reda på om du omfattas av kamerabevakningslagen samt om bevakningen kräver tillstånd eller inte. Du kommer också att behöva ta ställning till om du behöver inhämta yttranden från skyddsombud eller om du kommer att behöva förhandla med arbetstagarorganisation.

Utöver reglerna i kamerabevakningslagen kan du också vara skyldig att efterleva dataskyddsförordningens bestämmelser, eftersom kamerabevakning många gånger utgör personuppgiftsbehandling.

I den här checklistan får du vägledning i processen vad du behöver tänka på om du avser att kamerabevaka din arbetsplats.

Observera att innehållet i denna checklista endast behandlar vad du behöver tänka på vid kamerabevakning på arbetsplatser. Det kan finnas andra krav att ta hänsyn till. Ta del av DokuMeras övriga mallar om kamerabevakning och dataskyddsförordningen så att du inte missar något krav.

Specifikation

  • Checklista kamerabevakning på arbetsplatsen 2024
  • 4811
  • 1,18
  • 6
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider