Checklista kommissionsavtal 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett kommissionsavtal mellan företaget, kallat kommittent, och en kommissionär.

I ett kommissionsförhållande har en mellanman (kommissionär) åtagit sig att för en kommittents räkning (t.ex. producent eller leverantör), men i eget namn, sälja eller köpa varor, värdepapper m.m. Kommissionären blir aldrig ägare till varorna, dennes lager tillhör kommittenten till dess kommissionären säljer dem till en kund.

I denna checklista behandlas viktiga punkter som bör behandlas i ett kommissionsavtal, så som kommissionärens förpliktelser, marknadsföring, immateriella rättigheter, konkurrens med mera.

Specifikation

  • Checklista kommissionsavtal 2024
  • 951
  • 1,26
  • 5
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider