Checklista - Konkurrensklausuler i anställningsförhållanden 2024

Denna checklista från DokuMera hjälper dig att ta reda på när det är lämpligt att förse ett anställningsavtal med en konkurrensklausul och hur du i sådana fall ska utforma klausulen.

Huvudregeln är att en arbetstagare fritt får bedriva konkurrerande verksamhet eller ta anställning hos en konkurrent när dennes anställning har upphört. Denna rätt kan emellertid begränsas om anställningsavtalet innehåller en konkurrensklausul. Med en konkurrensklausul i anställningsavtalet kan du som arbetsgivare förhindra konkurrens från en anställd som har lämnat företaget. Den anställde får efter anställningen naturligtvis ta annan anställning eller starta sin egen verksamhet, men däremot inte i konkurrens med din verksamhet.

Som arbetsgivare måste du vara medveten om hur, när, var och varför en konkurrensklausul kan användas. Det är inte alltid som en konkurrensklausul är lämplig eller överhuvudtaget giltig. Det är i regel endast anställda som får tillgång till eller information om företagshemligheter som kan komma i fråga för en konkurrensklausul, men det är ändå viktigt att göra en intressebedömning i varje enskilt fall. I checklistan kan du också läsa vad som gäller avseende värvningsklausuler i anställningsavtal.

Specifikation

  • Checklista - Konkurrensklausuler i anställningsförhållanden 2024
  • 4931
  • 1,18
  • 4
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider