Checklista konsekvensbedömning behandling av personuppgifter 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utföra en konsekvensbedömning avseende dataskydd enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Om en typ av behandling, särskilt med användning av ny teknik och med beaktande av dess art, omfattning, sammanhang och ändamål, sannolikt leder till en hög risk för fysiska personers rättigheter och friheter ska du före behandlingen utföra en bedömning av den planerade behandlingens konsekvenser för skyddet av personuppgifter. En sådan bedömning kallas för konsekvensbedömning.

Ta del av innehållet i den här checklistan så att du kan läsa mer om vad en konsekvensbedömning är, vad den ska innehålla och vad du behöver tänka på när du utför bedömningen.

Specifikation

  • Checklista konsekvensbedömning behandling av personuppgifter 2024
  • 4765
  • 1,20
  • 6
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider