Checklista kontrollbalansräkning 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig på ett strukturerat sätt genom arbetet med att upprätta en s.k. kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 13 § ABL.

En kontrollbalansräkning ska upprättas när styrelsen har skäl att anta att det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet eller om det vid en utmätning visar sig att bolaget saknar tillgångar till full betalning av utmätningsfordringen.

En kontrollbalansräkning är en särskild balansräkning som visar företagets tillgångar och skulder. Om kontrollbalansräkningen visar att halva aktiekapitalet är förbrukat måste styrelsen kalla till extra bolagsstämma för att besluta om bolaget ska försöka återställa registrerat aktiekapital eller låta bolaget träda i likvidation.

Specifikation

  • Checklista kontrollbalansräkning 2024
  • 675
  • 1,31
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider