Checklista kostnadskontroll mässa 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig genom arbetet med att genomföra en kostnadskontroll inför ett planerat mässdeltande.

En mässa är ett av de starkaste medier som finns. Kombinationen mellan antal kontakter och personliga möten på kort tid kan inte uppnås någon annanstans, men det gäller att förvalta er tid på mässan på bästa sätt.

Denna mall består av en checklista som går igenom viktiga moment vid förberedandet av mässdeltandet. Bland annat. tas vikten av en ordentlig budget upp, vilken bör vara kostnads- och intäktsinriktad. Efter mässan bör en kunskapsbank inrättas där kunskaper från mässdeltandet läggs.

Specifikation

  • Checklista kostnadskontroll mässa 2024
  • 2100
  • 1,30
  • 3
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider