Checklista Laglig behandling av personuppgifter 2024

Denna mall är en checklista som hjälper dig att reda ut vilken laglig grund du ska stödja dig på vid behandling av personuppgifter.

Bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR) kan komma att kräva i förändringar i din verksamhet och denna checklista handlar om nödvändigheten att ha åtminstone en laglig grund för en behandling av personuppgifter.

De sju rättsliga grunderna som godtas är

- samtycke av den registrerade - avtalssituationer på två olika sätt - rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige - intresseavvägning eller berättigat intresse - skydda livsviktiga intressen för den registrerade eller för en annan fysisk person - uppgift av allmänt intresse, och - myndighetsutövning.

Specifikation

  • Checklista Laglig behandling av personuppgifter 2024
  • 4761
  • 1,20
  • 7
  • docx
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider