Checklista likvidation förbrukat AK privat AB 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att behandla frågan om hur en likvidation av ett privat aktiebolag på grund av förbrukat aktiekapital (AK) ska genomföras och hur ett sådant beslut ska fattas.

Styrelsen ska upprätta och låta bolagets revisor granska en kontrollbalansräkning när det finns skäl att anta att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Styrelsen ska därefter snarast möjligt utfärda kallelse till en bolagsstämma som ska pröva om bolaget ska gå i likvidation.

Om grund för likvidation inte finns vid denna första stämma ska bolagsstämman inom åtta månader från den första kontrollstämman på nytt pröva frågan om bolaget ska gå i likvidation.

Om styrelsen beslutar att bolaget ska träda i likvidation ska styrelsen ansöka hos tingsrätten om beslut om likvidation. Ansökan ska göras inom två veckor från den andra kontrollstämman.

Specifikation

  • Checklista likvidation förbrukat AK privat AB 2024
  • 1351
  • 1,31
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider