Checklista lönekartläggning 2024

Denna checklista från DokuMera hjälper dig att snabbt få kontroll över lönekartläggningen.

En lönekartläggning genomförs för att skaffa en överblick över hur lönerna ser ut på ett företag eller en avdelning. Enligt diskrimineringslagen är arbetsgivaren skyldig att genomföra en lönekartläggning varje år i syfte att belysa eventuella osakliga löneskillnader.

Lönekartläggning ger även i allmänhet bättre kontroll över de anställdas lönenivåer och medför att ojämnheter i lönebildningen lättare kan upptäckas. Det finns flera viktiga steg i processen. Med checklistan kontrollerar du att lönekartläggningen genomförs på ett korrekt och strukturerat sätt.

DokuMera har även en mall för själva lönekartläggningen, Lönekartläggning med id 4344.

Specifikation

  • Checklista lönekartläggning 2024
  • 4345
  • 1,29
  • 4
  • docx
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider