Checklista lönesättning 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som chef på ett strukturerat sätt i arbetet att sätta lön i företaget, som gör både arbetsgivaren och medarbetarna nöjda.

Förut skrevs centrala löneavtal mellan t.ex. TCO, LO och dåvarande SAF (numera Svenskt Näringsliv). En mer individuell lönesättning används idag då arbetsuppgifterna har blivit mer självständiga. Idag görs ofta ramavtal mellan parterna inom olika branschförbund, t.ex. Sveriges Verkstadsindustrier och Metall. Dessa centrala löneförhandlingar leder fram till en löneram och sedan slutförs förhandlingarna ute på företagen. I denna checklista tas bl.a. lönestruktur, löneform, lönepolicy m.m. upp.

Specifikation

  • Checklista lönesättning 2024
  • 2661
  • 1,24
  • 4
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider