Checklista mässmonterarbete 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att förbereda arbete i mässmonter så att det planerade mässdeltandet ska bli så framgångsrikt som möjligt.

Mässor är ett utmärkt tillfälle för ett företag att marknadsföra sig mot företag, press eller privata konsumenter. Det finns två huvudkategorier av mässor: allmänna mässor och fackmässor. För att lyckas med mässdeltandet är det viktigt att ha mål över vad man vill uppnå och att planeringen och genomförandet sköts på ett bra sätt. Mässdeltandet måste också samverka med andra marknadsförings- och säljaktiviteter.

Viktiga punkter vid mässarbete är t.ex. att genomföra utbildning, se till att pressinformation finns tillgänglig samt att upprätta regler och rutiner för monteraktiviteter.

Specifikation

  • Checklista mässmonterarbete 2024
  • 2101
  • 1,29
  • 3
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider