Checklista mönsterskydd 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig dels att bedöma om din formgivning kan erhålla mönsterskydd, dels hur du aktivt kan skydda din formgivning från otillbörligt utnyttjande.

Mönsterrätt innefattar skydd för såväl form som utseende. Skyddet kan avse produkten i sin helhet, men även delar av den.

Genom mönsterskyddet har du ensamrätt att använda ditt mönster eller din design i kommersiella sammanhang. Skyddet gäller avseende samma typ av varor eller varor av liknande slag som för vilka mönstret eller formgivningen registrerats. Det är möjligt att skydda produkten även i andra sammanhang, till exempel genom upphovsrätt och varumärkesskydd. För detta gäller särskilda regler.

Mönsterskydd uppkommer genom registrering hos Patent- och registreringsverket (PRV). Mönsterskydd utgör ett territoriellt skydd, vilket innebär att skyddet endast gäller i det land där ansökan har registrerats. En förutsättning för att ansöka om mönsterskydd är att mönstret tillhör dig, men det är möjligt att överlåta rättigheten till någon annan.

Ju mer särpräglad din design är desto större skydd anses den ha. Det är därför av vikt att du bevakar rättigheterna så att någon annan inte otillbörligen gör intrång i dina rättigheter. Denna checklista från DokuMera hjälper dig att bevaka dina rättigheter.

Specifikation

  • Checklista mönsterskydd 2024
  • 2695
  • 1,25
  • 3
  • docx
400 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider