Checklista motverka penningtvätt 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att gå igenom företagets förebyggande arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

En del typer av verksamheter är särskilt utsatta för penningtvätt. Därför finns lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) som syftar till att förhindra att finansiell verksamhet och annan näringsverksamhet utnyttjas för just sådana ändamål.

Om du omfattas av penningtvättslagens tillämpningsområde är du bland annat skyldig att göra en riskbedömning och upprätta rutiner för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. I den här checklistan kan du läsa mer om dina skyldigheter och vad du bör göra för att efterleva penningtvättslagstiftningens krav.

DokuMera har också en policy gällande penningtvätt och finansiering av terrorism. Ta del av den för att underlätta det arbete du är skyldig att utföra enligt lag.

Specifikation

  • Checklista motverka penningtvätt 2024
  • 4747
  • 1,21
  • 13
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider