Checklista förhindra givande och tagande av muta 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig genom arbetet med att försäkra dig om att marknadsaktiviteter som är tänkta att vidtas, av dig som givare eller för dig som mottagare, inte kommer att befinnas vara inom områdena givande av muta, tagande av muta och korruptiv marknadsföring. Givande och tagande av muta kallades tidigare för bestickning respektive muta/mutbrott.

Om någon lämnar, utlovar eller erbjuder muta eller annan otillbörlig belöning för tjänsteutövningen till den som är arbetstagare eller annars ingår i mottagarkretsen är det fråga om givande av muta. Något resultat eller att förmånen verkligen kommer mottagaren till godo krävs inte för att handlingen ska vara straffbar.

I princip kan vem som helst göra sig skyldig till givande av muta, både inom privat och offentlig sektor. Det är dock alltid en fysisk person som är ansvarig. På givarsidan finns ofta flera medansvariga, t.ex. den som faktiskt utför själva givandet och den som i egenskap av chef sanktionerar beteendet.

Specifikation

  • Checklista förhindra givande och tagande av muta 2024
  • 1264
  • 1,27
  • 5
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider