Checklista ordförandens arbetsordning 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som ordförande på ett möte att skapa en väl genomtänkt arbetsordning.

Hur fungerar ledningsgruppen? Gör ni det ni ska? Pratar ni om rätt saker? Följer ni agendan? Når ni resultaten ni siktar på? Som ordförande har du huvudansvaret för hur gruppen arbetar. Processen är ditt fokus. Med hjälp av denna checklista kan du som ordförande finna en arbetsordning för att styra processen och öka effektiviteten i ledningsgruppen.

Specifikation

  • Checklista ordförandens arbetsordning 2024
  • 5068
  • 1,16
  • 4
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider