Checklista personuppgifter och behandling 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som personuppgiftsansvarig att säkerställa att du har rättslig grund för den behandling som utförs i verksamheten.

Enligt dataskyddsförordningen måste du ha en rättslig grund för den personuppgiftsbehandling som sker. Det innebär att du först behöver kartlägga vilka personuppgifter som samlas in och varför de behandlas inom organisationen. Det kommer du att ha stor hjälp av när du ska avgöra om du har rättslig grund för att behandla uppgifterna.

Det är inte alltid enkelt att känna till vilka personuppgifter som behandlas och varifrån de kommer. Personuppgiftsbegreppet är omfattande, vilket innebär att det kan vara lätt att förbise viktiga delar av personuppgiftsarbetet.

Checklistan ger exempel på en mängd olika uppgifter som är att betrakta som personuppgifter. Den ger också exempel på vilka olika vägar personuppgifterna kan samlas in. Den ger även frågeställningar i dessa sammanhang som du kan fundera vidare på.

Observera att innehållet i checklistan endast är exemplifierande. Syftet är att du snabbt och enkelt ska kunna identifiera hur personuppgiftsarbetet ser ut i dag. Det gör att du snabbare kan företa de ändringar som behövs för att efterleva dataskyddsförordningens krav.

Specifikation

  • Checklista personuppgifter och behandling 2024
  • 4743
  • 1,20
  • 3
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider