Checklista personuppgiftsansvarig 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att reda ut om du är personuppgiftsansvarig för en viss behandling av personuppgifter.

Den personuppgiftsansvarige är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer syften och metoderna för behandlingen av personuppgifter. Den som bestämmer vilka personuppgifter som ska behandlas och i vilket syfte är den som enligt förordningen kallas för den personuppgiftsansvarige. Det är normalt den juridiska personen som är den personuppgiftsansvarige och inte en anställd person. Detta utesluter inte att det kan vara en fysisk person som är den personuppgiftsansvarige, t.ex. en enskild företagare med en enskild firma som företagsform.

Ladda ner DokuMeras mall Checklista personuppgiftsansvarig som handlar om regleringen av personuppgiftsansvariga i dataskyddsförordningen.

Specifikation

  • Checklista personuppgiftsansvarig 2024
  • 4750
  • 1,19
  • 6
  • docx
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider