Checklista – personuppgiftshantering i energisektorn 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som är verksam i energisektorn att behandla personuppgifter på ett sätt som överensstämmer med dataskyddsförordningen.

Oavsett vilken del av energisektorn du är verksam inom behöver du följa reglerna om personuppgiftshantering i dataskyddsförordningen. På senare år har frågan om IT-säkerhet blivit en av de viktigaste frågorna inom branschen, och med anledning av dataskyddsförordningen krävs ett omfattande anpassningsarbete för att kunna leva upp till de krav som ställs. Riskerna för olika former av intrång och attacker har ökat med anledning av den snabba teknikutveckling som sker inom IT- och kommunikationsområdet, vilket bland annat innebär att det är av stor vikt att kunna säkerställa driften av elanläggningar och insamling av mätvärden samtidigt som elkundernas integritet respekteras.

I den här checklistan kan du läsa mer om vilka åtgärder som verksamheter inom energisektorn särskilt behöver tänka på vad gäller personuppgiftshantering.

Specifikation

  • Checklista – personuppgiftshantering i energisektorn 2024
  • 4885
  • 1,18
  • 4
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider