Checklista personuppgiftsbehandling i vårdsektorn 2024

Denna mall från DokuMera vägleder dig genom arbetet med personuppgiftsbehandling inom vårdsektorn.

För den som bedriver verksamhet inom vårdsektorn är det särskilt viktigt att vara medveten om reglerna i dataskyddsförordningen, eftersom känsliga personuppgifter i regel behandlas i stor omfattning i sådana verksamheter. Utöver reglerna i dataskyddsförordningen finns det även sektorsspecifik lagstiftning som reglerar hur personuppgifter ska hanteras. Ett sådant exempel är patientdatalagen.

Ta del av innehållet i denna checklista för att säkerställa att du lever upp till de krav om personuppgiftshantering som ställs.

Specifikation

  • Checklista personuppgiftsbehandling i vårdsektorn 2024
  • 4806
  • 1,19
  • 6
  • docx
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider