Checklista personuppgiftsbiträde 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som personuppgiftsbiträde att förstå vilka skyldigheter du har i förhållande till den personuppgiftsansvarige. Den hjälper dig också att förstå vilka åtgärder du behöver vidta och vad du i övrigt behöver tänka på.

Ett personuppgiftsbiträde behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning och i enlighet med dennes instruktioner. Instruktionerna ska dokumenteras skriftligen.

Det är av stor vikt att förstå vilka skyldigheter du har i egenskap av personuppgiftsbiträde, eftersom en felaktig eller bristfällig hantering av personuppgifter kan medföra skadeståndsskyldighet i förhållande till den personuppgiftsansvarige eller en registrerad.

Specifikation

  • Checklista personuppgiftsbiträde 2024
  • 4751
  • 1,19
  • 4
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider