Checklista personuppgiftsincident 2024

Denna checklista från DokuMera hjälper dig att ta reda på vad måste göra när en personuppgiftsincident uppstår i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring eller till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de personuppgifter som överförts, lagrats eller på annat sätt behandlats.

En personuppgiftsincident som inte åtgärdas på ett snabbt och lämpligt sätt kan leda till skada för den enskilda personen. Det kan vara fråga om fysiska, materiella och immateriella skador, bland annat förlust av kontrollen över de egna personuppgifterna, begränsning av de registerades rättigheter, diskriminering, identitetsstöld, bedrägeri och ekonomisk förlust.

Du måste agera när en personuppgiftsincident inträffar. I den här checklistan kan du läsa mer om vad du måste göra när för det fall situationen uppstår.

Specifikation

  • Checklista personuppgiftsincident 2024
  • 4770
  • 1,20
  • 3
  • docx
495 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider