Checklista produktutveckling fysiska varor 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att på ett strukturerat sätt hantera företagets produktutvecklingsarbete kring fysiska varor.

Produktutvecklingsprocessen spänner från brainstorming, produktutformning och marknadsundersökningar till konstruktion, tillverkning och marknadsföring. I de första faserna av ett produktutvecklingsarbete påverkas mellan 50 och 90 % av de efterföljande funktionernas resultat. På grund av detta är produktutveckling numera fokuserad på att utvecklingens olika funktioner utförs parallellt och att funktionerna har inblick i varandras arbete för att snabba upp och effektivisera processen.

Specifikation

  • Checklista produktutveckling fysiska varor 2024
  • 1999
  • 1,26
  • 4
  • docx
450 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider