Checklista rätt till registerutdrag 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att efterleva dataskyddsförordningens (GDPR) krav på den registrerades rätt till tillgång. Denna rätt kallas oftast för rätt till registerutdrag.

Den registrerade ska ha rätt att av dig som personuppgiftsansvarig få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör honom eller henne håller på att behandlas och i så fall få tillgång till personuppgifterna. Den registrerade bör på ett enkelt sätt och med rimliga intervall kunna utöva denna rätt, för att vara medveten om att behandling sker och kunna kontrollera att den är laglig.

Ta del av innehållet i den här checklistan så riskerar du inte att missa någon av de skyldigheter du har gällande den registrerades rätt till registerutdrag.

Specifikation

  • Checklista rätt till registerutdrag 2024
  • 4766
  • 1,19
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider