Checklista Rättelse och radering av personuppgifter 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att efterleva dataskyddsförordningens (GDPR) krav på den registrerades rätt till rättelse och radering.

En registrerad har under vissa förutsättningar rätt att få sina personuppgifter rättade eller raderade av dig som personuppgiftsansvarig. Du är även skyldig att informera de registrerade om deras rättigheter samt vid rättelse eller radering informera övriga personuppgiftsansvariga som du lämnat ut personuppgifterna till.

Ta del av innehållet i den här checklistan så riskerar du inte att missa något gällande efterlevnaden av dataskyddsförordningens krav på rättelse och radering.

Specifikation

  • Checklista Rättelse och radering av personuppgifter 2024
  • 4767
  • 1,18
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider