Checklista registrerades rätt till information 2024

Denna checklista från DokuMera hjälper dig säkerställa att du uppfyller din informationsplikt i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) i förhållande till de registrerade och att du gör det i rätt tid.

All behandling av personuppgifter måste vara laglig och rättvis. Det bör vara klart och tydligt för fysiska personer hur personuppgifter som rör dem insamlas, används, konsulteras eller på annat sätt behandlas samt i vilken utsträckning personuppgifterna behandlas eller kommer att behandlas. För att leva upp till dessa krav kräver dataskyddsförordningen att du i olika avseenden tillhandahåller information till de registrerade.

I den här checklistan kan du läsa om vilken information du är skyldig att tillhandahålla, under vilka förutsättningar det gäller samt när det ska ske. Det är fråga om information som du är skyldig att lämna till den registrerade när personuppgifter har samlats in om den person som berörs, antingen från den registrerade själv eller från annat håll.

Specifikation

  • Checklista registrerades rätt till information 2024
  • 4769
  • 1,19
  • 4
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider