Checklista Rehabilitering 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som rehabiliteringsansvarig genom en rehabiliteringsprocess.

Begreppet rehabilitering är ett samlingsbegrepp för medicinska, psykologiska, sociala och arbetslivsinriktade åtgärder som ska hjälpa den som är sjuk eller skadad att få tillbaka sin arbetsförmåga och själv kunna försörja sig. Rehabilitering av en sjukskriven anställd syftar till att få denne att kunna återgå i arbete. Det är i första hand arbetsgivarens ansvar att en rehabiliteringsutredning görs och därefter att eventuella rehabiliteringsåtgärder genomförs.

Detta dokument består av en checklista med olika punkter som bör behandlas i en rehabiliteringsprocess. Dokumentet behandlar bl.a. punkter som sjukanmälan och karensavdrag, sjuklön, läkarintyg från medarbetaren och omplacering.

Specifikation

  • Checklista Rehabilitering 2024
  • 4382
  • 1,28
  • 9
  • docx
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider