Checklista – Rekrytering och personuppgiftsbehandling 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma rekryteringsförfarandet på ett sätt som gör att din verksamhet lever upp till reglerna om personuppgiftshantering i dataskyddsförordningen.

I samband med ett rekryteringsförfarande kommer du att behöva behandla personuppgifter, vilket innebär att du måste följa reglerna i dataskyddsförordningen. Det ställs bland annat krav på rättslig grund för behandling samt att lämna information till dem som söker tjänsten. För att efterleva reglerna är det viktigt att du i ett tidigt skede utformar rekryteringsprocessen på ett sätt som passar verksamheten och som samtidigt lever upp till de krav som ställs enligt lag.

För att förenkla förfarandet kan det underlätta att upprätta rutiner och riktlinjer för hur rekryteringar ska gå till. I den här checklistan får du vägledning om särskilt viktiga aspekter att ta ställning till gällande personuppgiftshantering i rekryteringssammanhang.

Specifikation

  • Checklista – Rekrytering och personuppgiftsbehandling 2024
  • 4869
  • 1,17
  • 6
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider