Checklista revisors jäv 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig genom arbetet med att ta reda på om en tilltänkt eller befintlig revisor befinner sig i en jävssituation i förhållande till bolaget.

En jävsituation kan uppstå om en revisor riskerar att vara partisk i en viss fråga eller i sitt agerande som revisor. Revisors jäv regleras främst i 9 kap. 17 § ABL. En revisor som är jävig får inte vara revisor för bolaget.

Detta dokument består av en checklista där det framgår i vilka situationer en revisor är jävig. I normalfallet är revisorn själv högst angelägen om att en jävssituation inte får finnas, varför du med fördel även kan gå igenom checklistan med honom eller henne.

Specifikation

  • Checklista revisors jäv 2024
  • 706
  • 1,25
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider