Checklista riskbedömning för tillfälliga och rörliga arbetsplatser 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att göra en riskbedömning för tillfälliga och rörliga arbetsplatser.

De flesta dödsolyckor i arbetet sker på arbetsplatser som är tillfälliga eller rörliga. Exempel på sådana arbetsplatser finns inom byggbranschen, transportnäringen och skogsavverkningen.

På tillfälliga och rörliga arbetsplatser är förutsättningarna för arbetet ofta nya eller förändras hela tiden. Arbetsledningen finns inte alltid på plats. Det ställer stora krav på både arbetsgivare och arbetstagare när det gäller det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

Den här checklistan ger dig en överblick över de regler som gäller och vad du som arbetsgivare behöver tänka på i fråga om tillfälliga och rörliga arbetsplatser.

Specifikation

  • Checklista riskbedömning för tillfälliga och rörliga arbetsplatser 2024
  • 5416
  • 1,13
  • 3
  • docx
995 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider