Checklista säkerhetsåtgärder vid kamerabevakning 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som arbetsgivare att kontrollera om tillräckliga säkerhetsåtgärder vidtagits vid kamerabevakning.

När det gäller kamerabevakning på arbetsplatsen är utgångspunkten att allt material som samlas in är av integritetskänslig natur. Därför kräver lagen en hög säkerhetsnivå av inspelat material vid kamerabevakning.

Materialet från kamerabevakningen får inte användas i något annat syfte än det ändamål som bestämts från början. Detta i enlighet med den så kallade finalitetsprincipen. Den vanligaste anledningen för kamerabevakning är att förebygga brott eller olyckor.

Ta hjälp av mallen Checklista säkerhetsåtgärder kamerabevakning för att se till att tillräckliga säkerhetsåtgärder vidtagits.

Specifikation

  • Checklista säkerhetsåtgärder vid kamerabevakning 2024
  • 4648
  • 1,21
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider