Checklista sökning ny styrelseledamot 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig på ett strukturerat sätt genom arbetet med att på olika håll söka efter en ny styrelseledamot till ett aktiebolag.

En ny styrelseledamot behöver bl.a. ha tillräcklig kompetens för uppdraget och tillräckligt med tid. Dessutom måste personkemin stämma med övriga ledamöter. Det kan vara klokt att undvika att rekrytera styrelsemedlemmar från vänkretsen eller från leverantörer och kunder där ett beroendeförhållande föreligger.

I denna checklista finns punkter som tar upp t.ex. profil på önskad styrelseledamot, Styrelsekollegiet, rekryteringsföretag etc.

Specifikation

  • Checklista sökning ny styrelseledamot 2024
  • 714
  • 1,26
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider