Checklista scenarioövning kris 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en scenarioövning. Det är en övning som genomförs för krisledningen i ett företag.

Den grupp som ska öva företagets krisberedskap samlas för att tillsammans diskutera lösningar på ett antal tänkbara scenarier och ta fram förslag på förbättringsåtgärder i företagets krisarbete och kontinuitetsplanering. En scenarioövning kan liknas med torrsim som görs på land innan den praktiska övningen börjar med simning i vatten.

Specifikation

  • Checklista scenarioövning kris 2024
  • 3254
  • 1,24
  • 6
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider