Checklista sponsoravtal 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett sponsoravtal mellan en sponsor, företaget, och en sponsrad, mottagaren (exempelvis en idrottsförening).

Ett sponsoravtal upprättas då ett företag vill sponsra (stödja) någon ekonomiskt, i utbyte mot reklam och dylikt. Kostnader för sponsring bokförs som en kostnad och är normalt avdragsgilla om någon form av nyttig motprestation erhålls. Detta innebär att motprestationen som är erhålls ska tillföra det sponsrande företaget något som kan antas ha ett ekonomiskt värde.

Denna mall består av en checklista som behandlar viktiga punkter som måste behandlas när ett sponsoravtal ska upprättas. Checklistan behandlar punkter som t.ex. skattekonsekvenser, mottagarens åtaganden, immaterialla rättigheters hantering, avtalstid och uppsägning m.m.

Specifikation

  • Checklista sponsoravtal 2024
  • 2620
  • 1,24
  • 4
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider