Checklista systematiskt brandskyddsarbete 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att på ett strukturerat sätt arbeta systematiskt med brandskyddet i ditt företag.

Enligt lagen om skydd mot olyckor måste alla som bedriver verksamhet i en byggnad bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete i enlighet med de lagar och regler som finns. Detta innebär en skyldighet att verka för att förebygga brand samt hindra och begränsa skador av brand.

Denna checklista hjälper dig i detta arbete. Punkter som ingår i checklistan avser t.ex. att identifiera kraven på brandskyddsarbetet, upprätta en verksamhets- och byggnadsbeskrivning och upprätta utbildningsplaner.

Specifikation

  • Checklista systematiskt brandskyddsarbete 2024
  • 1518
  • 1,29
  • 5
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider