Checklista tidsbegränsad anställnings upphörande 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig på ett strukturerat sätt genom de olika arbetsmomenten vid en tidsbegränsad anställnings upphörande.

Det finns många arbetsrättsliga regler som gäller för tidsbegränsade anställningar, särskilt de med kollektivavtal. Ett brott mot någon av de arbetsrättsliga reglerna kan bl.a. innebära stora omkostnader och tidsåtgång. Att försäkra sig om att allt är i sin ordning kan därför spara företaget många problem.

Checklistan hjälper dig genom att du uppmärksammas på de i sammanhanget mest väsentliga reglerna och låter dig bocka av dem efter att du kontrollerat huruvida de behöver tas hänsyn till i det aktuella fallet.

Specifikation

  • Checklista tidsbegränsad anställnings upphörande 2024
  • 395
  • 1,34
  • 3
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider