Checklista - Tredjelandsöverföring 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att följa de regler som gäller när du avser att överföra personuppgifter till tredjeland.

Dataskyddsförordningen gäller inom EU:s samtliga medlemsländer, vilket bland annat innebär att samtliga länder har ett likvärdigt skydd för personuppgifter och personlig integritet. Det innebär också att personuppgifter fritt får överföras inom medlemsländerna utan begränsningar. Motsvarande regler gäller emellertid inte när personuppgifter överförs till länder utanför EU eller EES. Sådan överföring kallas för överföring av personuppgifter till tredjeland. Dataskyddsförordningen innehåller regler om när sådan överföring är tillåten.

Reglerna är strikta, men i den här checklistan kan du läsa mer om när tredjelandsöverföring är tillåten och hur du ska göra när du avser att överföra personuppgifter till tredjeland.

Specifikation

  • Checklista - Tredjelandsöverföring 2024
  • 5009
  • 1,18
  • 6
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider